Vivint Houston Open

Memorial Park, Houston, Texas

05-08 noviembre

The Masters Tournament

Augusta National, (Augusta, Georgia)

12-15 noviembre